Ce înseamnă CONSULTANŢĂ?

CONSULTANŢA este serviciul de consiliere a reprezentanţilor legali autorizaţi / îimputerniciţi ai Clientului persoană juridică. Consilierea nu presupune asistarea Clientului faţă de terţe persoane sau reprezentarea în faţa terţilor.

Consultanţa poate fi:

a. verbală, în cadrul discuţiei cu clientul, faţă în faţă sau prin telefon.

b. în scris: prin poştă, curier, fax sau e-mail.

 

 

   Oferim servicii de consultanţă* în următoarele domenii:

 

- Prelungirea duratei de functionare a societatii

- Schimbarea sediului social al societatii

-  Infiintarea / radierea de puncte de lucru

- Infiintarea / Radierea de Sucursale / Filiale ale societatii

- Autorizarea sediului social si a punctelor de lucru

- Schimbarea / Precizarea activitatii principale a societatii

- Completarea obiectului de activitate al societatii

- Cesiuni de parti sociale / actiuni

- Majorare / diminuare de capital social

- Transformarea statutului juridic al unei societati

- Divizari / Fuziuni de societati comerciale

- Mentiuni de prelungire de contracte de sediu social / puncte de lucru

- Numirea, revocarea, schimbarea administratorilor în cadrul societăţii

- Menţiuni de schimbare date de identificare ale asociaţilor / acţionarilor /administratorilor

- Suspendarea temporară a activităţii

- Schimbare cenzori

- Obţinere de avize şi autorizaţii pentru persoane

- Îndreptări de erori materiale

 

 

CONSULTANŢĂ JURIDICA

 

 

ACTE ŞI CONTRACTE – servicii de întocmire, redactare şi / sau atestare acte juridice, negocieri de contracte, obţinere de autorizaţii, cereri, acţiuni în instanţă, contracte şi tranzacţii la solicitarea Clientului, în cadrul serviciului de consultanţă juridică oferit prin parteneriatul dintre BUSINESS EXPERT 4ALL şi Cabinetele de Avocat NICULESCU-GORPIN (www.avocatexpert.ro)

Consultanţă persoane JURIDICE
Infiintari firme si consultanta
BUSINESS EXPERT 4ALL
                    
Fax: 0318.15.66.24
E-mail:
office@expert4all.ro;  business.expert4all@yahoo.com
Copyright 2006 Business Expert 4ALL
Suntem aici
pentru tine
Bucureşti, Sector 1
Tel  0311006556; Mobil 0724.332.228; 0724.215.367; 0765348345