TARIFE persoane fizice

 

Prima şedinţă de consiliere este gratuită.

Toate serviciile se prestează pe bază de contract şi factură.

La încheierea contractului se plăteşte un avans de minim 40% din valoarea contractului.

 

                                                    Tarife orientative*:

 

 - ÎNFIINŢARE SRL cu Asociat Unic – 390 lei

(fără întocmirea şi atestarea actului constitutiv şi a contractelor de închiriere/comodat).

 

 - ÎNFIINŢARE SRL cu Asociat Unic – 560 lei

(Servicii complete - include întocmirea şi atestarea actului constitutiv şi a contractelor de închiriere/comodat)

 

 - ÎNFIINŢARE SRL cu 2 Asociaţi – 490 lei

(fără întocmirea şi atestarea actului constitutiv şi a contractelor de închiriere/comodat).

 

 - ÎNFIINŢARE SRL cu 2 Asociaţi – 660 lei

(Servicii complete - include întocmirea şi atestarea actului constitutiv şi a contractelor de închiriere/comodat)

 

* Tarife valabile de la 1.11.2006. Tarifele nu includ TVA. Tarifele nu includ taxele legale şi capitalul social al viitoarei societăţi comerciale (minim 200 lei).

OFERTA si TARIFE
Infiintari firme si consultanta
BUSINESS EXPERT 4ALL
                    
Fax: 0318.15.66.24
E-mail:
office@expert4all.ro;  business.expert4all@yahoo.com
Copyright 2006 Business Expert 4ALL
Suntem aici
pentru tine
Bucureşti, Sector 1
Tel  0311006556; Mobil 0724.332.228; 0724.215.367; 0765348345

TARIFE PERSOANE JURIDICE 

Toate serviciile se prestează şi se tarifează pe bază de contract, corespunzător termenilor contractuali1.

 

Tarifarea se face în bază orară sau în bază de abonament.***

Tarifarea întrevederilor* de consultanţă se face la oră**, şi în fracţiuni de oră, (dar nu mai puţin de o fracţiune reprezentând o jumătate de oră**). Pentru orice întrevedere, tarifarea iniţială este de minim o oră.

Tarifarea se aplică individual pentru tipul de serviciu solicitat sau cumulat, în cazul solicitării mai multor tipuri de servicii.

 

Valoarea finală va fi negociată şi ajustată în funcţie de serviciile solicitate de Dumneavoastră,  de durata şi complexitatea acestora. 

La tarifele prezentate (la cerere) se aplică TVA.

1 Termeni contractuali:

“întrevedere” – participarea avocatului la o întâlnire cu reprezentaţii legali/autorizaţi/împuterniciţi ai Clientului persoană juridică în cadrul prestării serviciului contractat de consultanţă juridică sau cu acesta şi terţi persoane fizice sau juridice în cadrul serviciilor de asistenţă şi reprezentare juridică.

**  “oră – perioadă de timp pe parcursul căreia se acordă consultanţa juridică în cadrul întrevederii. Acordarea consultanţei juridice prin exprimarea în scris a opiniei legale, întocmită ulterior întrevederii, va fi înmânată personal sau transmisă prin poştă sau prin mijloace de transmisie electronică (fax, e-mail) şi va fi tarifată conform timpului estimat de consilier pentru analizarea speţei si finalizarea consultanţei, dar nu mai puţin de 1 oră.

*** “abonament” – pachetul de servicii ales de Clientul persoană juridi potrivit specificaţiilor din tabelele de tarifare din această pagină şi care se acordă pe durata unei luni calendaristice calculate de la data semnării contractului de consultanţă juridică.

 

Pentru detalii, utilizati modalitatile de CONTACT.